Sportklätterkurs på klippa

Sportklätterkursen på klippa följer SKF:s normer och huvudfokus läggs på att kunna ledsäkra och ledklättra på borrbultade och en replängd långa klätterleder. Under kursen går vi även igenom hur man knyter om ledrepet vid olika typer av toppankare och hur man anmvänder en vanligt förekommande firningsmetod. Vi går även igenom hur man kan lösa enklare problem samt hur man undviker vanliga misstag på klippan. Under kursen tränar vi kontinuerligt på bra fallteknik och dynamisk säkring.

För den som vill kan kursen avslutas med uppklättring för rött ledkort och vid godkänt resultat utfärdas ett rött ledkort som ger access till klätteranläggningar i Sverige.


Kurslängd: 1 eller 2 dagar
Förkunskaper:
1 kursdag - Vi vill att du har kunskaper och färdigheter mot-svarande rött kort för inomhusklättring alternativt grundkurs klippa.
2 kursdagar - Vi vill att du har kunskaper och färdigheter mot-svarande grönt kort.
Utrustning: Ingår i kursen
Åldersgräns: 16 år (under 18 år krävs målsmans medgivande)

 

BOKA KURS HÄR