Kamraträddningskurs 1 & 2

Kamraträddningskurs 1
Kursen lär på ett seriöst sätt eleven att hantera en uppsättning basmetoder som kan användas separat eller kombinerat för att med utrustning för klättring på naturliga säkringar säkert och effektivt möta och förebygga vissa enklare olyckssituationer i brant klippterräng på klippa i ickealpin miljö under sommar-förhållanden. Exembel på metoder som gås igenom är avknytning av repbroms, ta sig ur ett belastat säkringssystem, hjälphiss, hissning av andreman med olika utväxlingar (3:1/6:1), firning med skadad, enklare första hjälpen, larmning och paketering,  transport av skadad i icke klätterterräng m.m.

Kurslängd: 1 dag
Förkunskaper: Grundkurs klippa eller motsvarande kunskaper och färdigheter
Utrustning: Ingår i kursen
Åldersgräns: 18 år

Kamraträddningskurs 2
Kursen är en naturlig påbyggnad på kamraträddningskurs 1. Kursen lär på ett seriöst sätt eleven att med utrustning för klättring på naturliga säkringar säkert och effektivt kunna hantera komplexa olyckssituationer i brant klippterräng på klippa i ickealpin miljö under sommarförhållanden. Exembel på metoder som gås igenom är multipel firning med skadad, räddning av försteman, omlokalisering av standplats, traversförflyttning av skadad m.m.

Kurslängd: 2 dagar
Förkunskaper: Kamraträddningskurs 1 eller motsvarande kunskaper och färdigheter
Utrustning: Ingår i kursen
Åldersgräns: 18 år

 

BOKA KAMRATRÄDDNINGSKURSER HÄR