Grundkurs klippa

Grundkursen klippa följer SKF:s normer och är en kurs där huvudfokus läggs på att kunna topprepsklättra på klippa, ingå som andreman i ett replag och använda en vanligt förekommande firningsmetod. Vidare innehåller kursen genomgång av grund-utrustning för klättring på både naturliga som fasta säkringar. Under kursen går vi även igenom accessproblematik och etikfrågor kopplade till utomhusklättring samt skapar förut-sättningar och uppmuntrar till att eleven bygger vidare på sina kunskaper och färdigheter.

Grundkursen på klippa är en mycket populär och uppskattad kurs som snabbt brukar bli fullbokad.

Kurslängd: 2 dagar
Förkunskaper: Grönt kort eller liknande kunskaper och färdigheter
Utrustning: Ingår i kursen
Åldersgräns: 16 år (under 18 år krävs målsmans medgivande)

BOKA KURS HÄR