Fortsättningskurs klippa

Fortsättningskursen i klippklättring följer SKF:s normer och är en kurs där huvudfokus läggs på att kunna ingå som både förste- och andreman i replag över flera replängder. Vidare innehåller kursen genomgång av flera olika säkringsmetoder, standplatsbygge och multipla firningar. Beroende på kursdeltagarnas antal och kunskapsnivå erbjuder kursen möjlighet till både breddning och fördjupning. Men målsättningen med kursen är att på ett inspirerande sätt både befästa och höja elevens kompetens att säkert och effektivt klättra på naturliga och fasta säkringar som både förste- och andreman i ett replag.

Fortsättningskursen i klippklättring är även den en mycket populär och uppskattad kurs som snabbt brukar bli fullbokad. Det är efter denna kurs som många kursdeltagare klättrar sina första replängder på naturliga egenlagda säkringar.

Kurslängd: 2 dagar
Förkunskaper: Grundkurs klippa eller liknande kunskaper och färdigheter
Utrustning: Ingår i kursen
Åldersgräns: 16 år (under 18 år krävs målsmans medgivande)

BOKA KURS HÄR